Skip Navigation

Affaldssortering

Bliv klogere på, hvordan din institution skal sortere affald og bestil skilte og vejledninger til sorteringen

I Horsens Kommune sorterer vi affaldet i disse fire typer:

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papiraffald
  • Metal-, hård plast og glasemballage

For at opnå en ensartet og genkendelig affaldssortering på alle institutioner og skoler, tilbyder Affald og Trafik standardbeholdere til den indendørs sortering af affald. Alle beholderne leveres med labels med sorteringsvejledning.

Du kan bestille skilte og sorteringsvejledninger ved at udfylde et skema og sende det til Caroline Strandbygaard på cstj@horsens.dk

Kontakt

Kontakt os

Affald og Genbrug
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 26 92
dagrenovation@horsens.dk