Skip Navigation

Temaer om affald

Formålet med emnet affald er at give børnene en forståelse for, at affald er en ressource. I kan arbejde med affald gennem temaerne kompost, papir og affald, der smides i naturen.